Wat gebeurt er concreet?

Heel binnenkort (Fase 1: 2024)


Meer laadpalen


    • Het is de bedoeling om veel meer (semi)publieke laadpalen voor elektrische voertuigen te plaatsen. Dat is nodig, omdat er tegen 2030 zes keer zoveel elektrische wagens zullen rondrijden. Bovendien kunnen we dankzij de zonnepanelen de laadpalen van groene stroom voorzien.
    • Bezit je aandelen in Klimaatbedrijf Blankenberge? Dan voorzien we korting als je de laadpalen gebruikt.


Meer deelwagens


    • Elektrisch rijden is niet voor iedereen financieel haalbaar. Autodelen is een goed alternatief. Het lokaal bestuur voorziet daarom genoeg elektrische deelwagens. Die zullen opladen aan onze eigen laadpalen, die we gezamenlijk gebruiken met alle coöperanten van Klimaatbedrijf Blankenberge. Het lokaal bestuur sluit aan bij het coöperatief elektrisch deelauto netwerk (CEDAN), zodat iedereen in heel Vlaanderen kan gebruik maken van coöperatieve deelwagens van gelijkaardige klimaatbedrijven


In de verhuur van deelwagens, de verkoop van energie via laadpalen, en het gebruik van de opgewekte energie van onze zonnepanelen zit hetterugverdienmodel