Wat wil Klimaatbedrijf Blankenberge realiseren?

Eerst en vooraal wil Klimaatbedrijf Blankenberge 10.000 extra zonnepanelen plaatsen op openbare gebouwen en sociale woningen. Daarnaast wil het een groepsaankoop organiseren voor zonnepanelen voor particulieren. De laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en elektrische deelwagens staat ook op de agenda. En later wil Klimaatbedrijf Blankenberge ook windmolens plaatsen. Zo kan het zelf duurzame energie opwekken en tegen een voordelige prijs aanbieden aan de inwoners en bedrijven van onze stad.


Waarom een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (CVSO)?


 • De cvso betrekt inwoners en bedrijven rechtstreeks bij de energietransitie door hun de kans te geven economisch deel te nemen in het ontwikkelen en uitbaten van hernieuwbare energieprojecten in Blankenberge.
 • Financiële middelen van de stad, de inwoners en bedrijven worden gebundeld in de cvso om te investeren in duurzame projecten met een duidelijk terugverdienmodel.
 • Via de cvso kun je als inwoner zélf investeren in Klimaatbedrijf Blankenberge. Dit doe je via de aankoop van aandelen. De prijs van een aandeel is 250 euro. Aandelen zijn te koop vanaf maart 2024. Bezit je aandelen? Dan dan kan je een percentage aan winst (dividend) uitgekeerd krijgen.


Waarom is Klimaatbedrijf Blankenberge belangrijk?

Klimaatbedrijf Blankenberge is belangrijk voor iedereen die in Blankenberge woont of werkt. Dit zijn de belangrijkste voordelen.

 • Duurzame energie voor iedereen: Klimaatbedrijf Blankenberge wil een duurzame energievoorziening voor de hele stad realiseren. Zo gaan we samen de klimaatverandering tegen.
 • Voordelige energieprijzen: Klimaatbedrijf Blankenberge wil de energieprijzen drukken voor inwoners en bedrijven van Blankenberge. Zo helpen we iedereen besparen op de energiefactuur.
 • Lokale economie: Klimaatbedrijf Blankenberge zorgt voor werkgelegenheid in de regio. Daarnaast versterkt het de lokale economie door lokale bedrijven te betrekken bij het project.


Waarom richt Blankenberge een Klimaatbedrijf op?

 • Grote slaagkans: met Klimaatbedrijf Blankenberge neemt het lokaal bestuur zelf het initiatief om tot duurzame oplossingen te komen. Het bestuur wil een voortrekkersrol opnemen. Hierdoor straalt het ook daadkracht en vertrouwen uit.
 • Imagowaarde: dit project is een pilootproject in België. Deze aanpak is nog nieuw in het land. Waar Blankenberge nu misschien nog niet tot de topspelers behoort wat duurzaamheid en energiecoöperaties betreft, kan het Klimaatbedrijf voor een serieuze inhaalbeweging zorgen. Het kan ons op de kaart zetten als innovatieve en vooruitdenkende stad.
 • Nood vanuit het LEKP: LEKP staat voor Lokaal Energie- en Klimaatpact. Met Klimaatbedrijf Blankenberge neemt het bestuur stappen in werf 2 en 3 van het pact. Om dit te realiseren is er nood aan budget en samenwerking met inwoners en ondernemers. Meer info over het LEKP:
  www.lokaalklimaatpact.be.
 • Katalysator voor de stad: het geld dat het bestuur op termijn bespaart door in te zetten op duurzame ingrepen, zet de deur open voor andere investeringen. Niet enkel de inwoners en ondernemers winnen erbij, het is ook financieel voordelig voor het lokaal bestuur.